zmień miasto

Podatki i Doradztwo - międzywydziałowy kierunek na UG

Kierunek Podatki i Doradztwo podatkowe to nowatorski międzywydziałowy kierunek studiów, prowadzony przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania UG. Jako jeden z niewielu kierunków w ofercie edukacyjnej uczelni wyższych przygotowuje do wykonywania konkretnego zawodu – doradcy podatkowego.
    
Zawód doradcy podatkowego (nie mylić z doradcą finansowym, z którym doradca podatkowy nie ma nic wspólnego) jest zawodem regulowanym ustawą o doradztwie podatkowym, uprawniającym – po zdaniu egzaminu państwowego i odbyciu półrocznej praktyki – do wykonywania czynności doradztwa podatkowego: porad i opinii podatkowych, reprezentacji procesowej w sporach z organami podatkowymi oraz sporządzania deklaracji i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Można więc powiedzieć, że jest to zawód łączący pracę prawnika z pracą księgowego. Klientami doradców podatkowych są przede wszystkim przedsiębiorcy, zobowiązani do stosowania skomplikowanego prawa podatkowego. Czynnych doradców podatkowych jest w Polsce zaledwie ok. 8 tys., w porównaniu do ok. 80 tys. w Niemczech – potencjał rozwoju jest zatem ogromny.
    
Do niedawna nie istniał w uczelnianej ofercie żaden kierunek, który przygotowywałby kompleksowo do wykonywania tej ciekawej i cenionej na rynku pracy profesji. Kierunek Podatki i Doradztwo podatkowe, jako jeden z zaledwie kilku w Polsce i jako jedyny w regionie, łączy zaś w sobie przedmioty dające zaawansowane kompetencje zarówno w zakresie prawa podatkowego, jak i księgowości.
    
Kadrę kierunku stanowi zespół doświadczonych pracowników UG, z których wielu oprócz pracy naukowej wykonuje także czynności doradztwa podatkowego. Dzięki temu prowadzone zajęcia mają wysoką wartość merytoryczną zarówno w zakresie teorii, jak i praktycznych aspektów wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Studenci kierunku nie tylko słuchają wykładów, ale także uczą się wypełniania deklaracji, pisania opinii podatkowych, odwołań, zażaleń, skarg do sądów administracyjnych i innych pism procesowych, a ponadto rozwikłują skomplikowane kazusy, korzystając z nabytych umiejętności interpretacji prawa podatkowego, którego stopień zawiłości jest powszechnie znany.
    
Kierunek został objęty patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych, czyli organu zarządzającego samorządu zawodowego doradców podatkowych. Przewodnicząca Rady, prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, jest jednocześnie członkiem Rady Programowej kierunku. Daje to gwarancję adekwatności programu studiów do potrzeb zawodowych przyszłych doradców podatkowych.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów na międzywydziałowym kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe pozwalają na samodzielne prowadzenie działalności doradztwa podatkowego (oczywiście po uzyskaniu uprawnień zawodowych), a także na zatrudnienie – w tym także na stanowiskach kierowniczych – w kancelariach doradztwa podatkowego i kancelariach prawniczych, biurach rachunkowych, administracji skarbowej, a także w działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorców.

Tekst: Promocja

Ciekawe artykuły
dlaMaturzysty
w Trójmieście w innych miastach
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama