Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Gdańsku, Gdańsk

DOBRY ZAWÓD, PEWNA PRACA
Adres: ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk

O Szkole

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych to zupełnie nowa jakość na rynku szkół policealnych, zbudowana na podwalinach, prowadzonych od dwudziestu lat przez „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji, szkół policealnych. Oferta Studium oparta na reformie programowej szkolnictwa zawodowego, wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy. Dzięki doskonale wyszkolonej kadrze, jak również ogromnemu wachlarzowi zajęć praktycznych, kształci specjalistów z branży medycznej oraz obszaru pomocy społecznej. Zajęcia praktyczne realizowane we własnych, profesjonalnych pracowniach i specjalistycznych gabinetach lekarskich oraz szpitalach dają absolwentom Studium możliwość zdobycia doświadczenie zawodowego, które stanowi obecnie najistotniejszy czynnik w procesie rekrutacji pracowników.

Wykłady i ćwiczenia prowadzone pod okiem wysoko wyspecjalizowanych wykładowców, nauczycieli akademickich, lekarzy i profesjonalistów w dziedzinie stomatologii, ortopedii, kosmetyki, masażu, ortoptyki, audiologii, opieki społecznej, elektroniki i informatyki medycznej sprawiają, że absolwenci szkoły osiągają wysokie wyniki na egzaminach państwowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych posiada również własną Agencję Pracy, która pozwala absolwentom na podjęcie zatrudnienia zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami. Realizacja rozszerzonego programu nauczania języka obcego zawodowego, sprawia, że uczniowie Studium gotowi są do podjęcia pracy poza granicami kraju.

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, to miejsce, w którym prestiżowe kierunki znajdują się w zasięgu Twojej ręki.

Gwarancja wysokiego poziomu usług, miła atmosfera, otwartość na propozycje i potrzeby Uczniów oraz wychodzenie naprzeciw aktualnym potrzebom rynku europejskiego sprawiają, że przed absolwentami Studium wciąż otwierają się nowe horyzonty, dzięki którym mogą szybko znaleźć „pomysł na siebie” oraz prawidłowo pokierować swoją zawodową karierą.

Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych posiada filie w następujących miastach:

 • Gdańsk, ul. Malczewskiego 51
 • Koszalin, ul. Stanisława Dąbka 1
 • Kościerzyna, ul. Wybickiego 1
 • Lębork, ul. Marcinkowskiego 1
 • Olsztyn, ul. Kętrzyńskiego 10
 • Warszawa, ul. Grójecka  93

Kształcimy na następujących kierunkach:

 • Higienistka stomatologiczna
 • Technik dentystyczny
 • Ortoptystka
 • Protetyk słuchu
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej
 • Technik elektroradiolog
 • Technik ortopeda
 • Technik sterylizacji medycznej
 • Technik masażysta
 • Technik usług kosmetycznych
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekunka środowiskowa

Nasze atuty:

 • zajęcia w weekendy
 • bezpłatne kierunki
 • współpraca z specjalistycznymi placówkami medycznymi
 • profesjonalna kadra akademicka
 • staże i praktyki zagraniczne finansowane z funduszy europejskich
 • oferty pracy dla absolwentów
 • uprawnienia szkoły publicznej
 • własne ośrodki egzaminacyjne
 • nauka dwóch języków obcych zawodowych
 • dostęp do platformy e-learningowej
 • dodatkowe kursy i szkolenia w trakcie trwania nauki

 

Absolwenci po zdaniu państwowego egzaminu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement w języku polskim i angielskim zgodny z EUROPASS


Słuchaczom poszczególnych kierunków, w zależności od zawodu, umożliwiamy udział w dodatkowych kursach, szkoleniach i seminariach prowadzonych przez renomowane podmioty medyczne w następującym zakresie:

 • Asystentka stomatologiczna: Asystowanie w implantologii, Radiologia w stomatologii (Szkolenie jest szkoleniem doskonalącym teoretycznym, nie uprawnia do samodzielnego wykonywania i opisów zdjęć RTG)
 • Higienistka stomatologiczna: Kurs sterylizacji medycznej, Radiologia w stomatologii (Szkolenie jest szkoleniem doskonalącym teoretycznym, nie uprawnia do samodzielnego wykonywania i opisów zdjęć RTG)
 • Technik dentystyczny: Elementy implantologii oraz technologia CAD /CAM
 • Ortoptystka: Elementy optodysleksji i integracji sensorycznej, szkolenie z zakresu refrakcji
 • Technik usług kosmetycznych: SPA & Wellnes, charakteryzacja teatralna , elementy medycyny estetycznej
 • Technik masażysta: SPA & Wellnes ,odnowa biologiczna , elementy fizjoterapii i Kinesiotaping
 • Technik ortopeda: szkolenie z zakresu podologii
 • Asystent osoby niepełnosprawnej: szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Opiekun osoby starszej: szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Opiekun w domu pomocy społecznej: szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Opiekunka dziecięca: arteterapia, masaż Shantala oraz szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Opiekunka środowiskowa: szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Protetyk słuchu: budowanie strategii marketingowej i wprowadzenie produktu z sukcesem na rynek
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej: szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Technik sterylizacji medycznej: szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej


 

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły policealne w mieście