Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Gdańsku, Gdańsk

DOBRY ZAWÓD, PEWNA PRACA
Adres: ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk

Rekrutacja

Punkt rekrutacji czynny w następujące dni:

  • Poniedziałek – 7:30-15:00
  • Wtorek – 7:30-15:00
  • Środa –  7:30-15:00
  • Czwartek – 7:30-15:00
  • Piątek – 7:30-15:00
  • Sobota – 9:30-13:30
  • Niedziela – 9:30-13:30

 

Dokumenty niezbędne do podjęcia nauki: podanie, deklaracja (dotyczy kierunków płatnych), 3 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku (dotyczy niektórych kierunków), ksero dowodu osobistego, świadectwo ukończenia szkoły średniej – matura nie jest wymagana.

 

Przed złożeniem dokumentów w oryginale prosimy o wypełnienie formularza rekrutacji elektronicznej dostępnego na stronie http://www.szkolymedyczne.eu/rekrutacja/gdansk

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły policealne w mieście