Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku - AWFiS, Gdańsk

AWFiS perłą sportu i edukacji.
Adres: ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Obecnie AWFiS jest uczelnią dwuwydziałową, która kształci studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście