Uniwersytet Gdański - UG, Gdańsk

Adres: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Studia stacjonarne
Biotechnologia, studia stacjonarne I stopnia
Biotechnologia, studia stacjonarne II stopnia

Wydział Biologii

Studia stacjonarne
Biologia, studia stacjonarne I stopnia
Biologia, studia stacjonarne II stopnia
Biologia medyczna, studia stacjonarne I stopnia
Biologia medyczna, studia stacjonarne II stopnia
Genetyka i biologia eksperymentalna, studia stacjonarne I stopnia
Ochrona zasobów przyrodniczych, studia stacjonarne I stopnia

Wydział Chemii

Studia stacjonarne
Biznes chemiczny, studia stacjonarne I stopnia
Biznes chemiczny, studia stacjonarne II stopnia
Chemia, studia stacjonarne I stopnia
Chemia, studia stacjonarne II stopnia
Ochrona środowiska, studia stacjonarne I stopnia
Ochrona środowiska, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne
Chemia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Ochrona środowiska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Ekonomiczny

Studia stacjonarne
Biznes i technologia ekologiczna, studia stacjonarne II stopnia
Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia
Ekonomia, studia stacjonarne II stopnia
Intercultural and Business Relations in Europe, studia stacjonarne I stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia stacjonarne I stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia stacjonarne II stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business, studia stacjonarne I stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne
Ekonomia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Ekonomia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology., studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Filologiczny

Studia stacjonarne
Amerykanistyka, studia stacjonarne I stopnia
Amerykanistyka, studia stacjonarne II stopnia
Cultural Communication, studia stacjonarne I stopnia
Etnofilologia kaszubska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia angielska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia angielska, studia stacjonarne II stopnia
Filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia germańska, studia stacjonarne II stopnia
Filologia klasyczna, studia stacjonarne I stopnia
Filologia klasyczna, studia stacjonarne II stopnia
Filologia polska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia polska, studia stacjonarne II stopnia
Filologia romańska (francuski/hiszpański), studia stacjonarne II stopnia
Filologia romańska (z drugim językiem romańskim), studia stacjonarne I stopnia
Filologia rosyjska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia rosyjska, studia stacjonarne II stopnia
Iberystyka, studia stacjonarne I stopnia
Kulturoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
Kulturoznawstwo, studia stacjonarne II stopnia
Lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia
Lingwistyka stosowana, studia stacjonarne II stopnia
Logopedia, studia stacjonarne I stopnia
Logopedia, studia stacjonarne II stopnia
Produkcja form audiowizualnych, studia stacjonarne I stopnia
Rosjoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
Sinologia, studia stacjonarne I stopnia
Skandynawistyka, studia stacjonarne I stopnia
Skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia
Slawistyka, studia stacjonarne I stopnia
Slawistyka, studia stacjonarne II stopnia
Studia bałkańskie, studia stacjonarne I stopnia
Studia wschodnie, studia stacjonarne I stopnia
Teatrologia, studia stacjonarne II stopnia
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, studia stacjonarne I stopnia
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, studia stacjonarne II stopnia
Wiedza o teatrze, studia stacjonarne I stopnia
Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska, studia stacjonarne I stopnia
Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska, studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne
Filologia angielska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Filologia angielska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Filologia germańska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Filologia germańska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Iberystyka, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Lingwistyka stosowana, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Wydział Historyczny

Studia stacjonarne
Archeologia, studia stacjonarne I stopnia
Archeologia, studia stacjonarne II stopnia
Etnologia, studia stacjonarne I stopnia
Etnologia, studia stacjonarne II stopnia
Historia, studia stacjonarne I stopnia
Historia, studia stacjonarne II stopnia
Historia sztuki, studia stacjonarne I stopnia
Historia sztuki, studia stacjonarne II stopnia
Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia stacjonarne I stopni
Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia stacjonarne II stopnia
Niemcoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
Religioznawstwo, studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne
Historia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Historia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Historia sztuki, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Studia stacjonarne
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, studia stacjonarne I stopnia
Bioinformatyka, studia stacjonarne I stopnia
Fizyka, studia stacjonarne I stopnia
Fizyka, studia stacjonarne II stopnia
Fizyka medyczna, studia stacjonarne I stopnia
Fizyka medyczna, studia stacjonarne II stopnia
Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne I stopnia
Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne II stopnia
Informatyka, profil praktyczny, studia stacjonarne I stopnia
Matematyka, studia stacjonarne I stopnia
Matematyka, studia stacjonarne II stopniaModelowanie matematyczne i analiza danych, studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne
Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne I stopnia
Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne II stopnia
Dyplomacja, studia stacjonarne I stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne II stopnia
Filozofia, studia stacjonarne I stopnia
Filozofia, studia stacjonarne II stopnia
Pedagogika, studia stacjonarne I stopnia
Pedagogika, studia stacjonarne II stopnia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne jednolite magisterskie
Pedagogika specjalna, studia stacjonarne II stopnia
Pedagogika specjalna, studia stacjonarne jednolite magisterskie
Pedagogika wczesnej edukacji, studia stacjonarne II stopnia
Politologia, studia stacjonarne I stopnia
Politologia, studia stacjonarne II stopnia
Praca socjalna, studia stacjonarne I stopnia
Praca socjalna, studia stacjonarne II stopnia
Psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie
Socjologia, studia stacjonarne I stopnia
Socjologia, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne
Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Pedagogika, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie
Pedagogika specjalna, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Pedagogika specjalna, studia niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie
Pedagogika wczesnej edukacji, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Psychologia, studia niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie
Socjologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Wydział Oceanografii i Geografii

Studia stacjonarne
Akwakultura - biznes i technologia, studia stacjonarne I stopnia
Geografia, studia stacjonarne I stopnia
Geografia fizyczna z geoinformacją, studia stacjonarne II stopnia
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS, studia stacjonarne II stopnia
Geologia, studia stacjonarne I stopnia
Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne I stopnia
Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne II stopnia
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, studia stacjonarne I stopnia
Oceanografia, studia stacjonarne I stopnia
Oceanografia, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne
Gospodarka przestrzenna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Gospodarka przestrzenna, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Prawa i Administracji

Studia stacjonarne
Administracja, studia stacjonarne I stopnia
Administracja, studia stacjonarne II stopnia
Criminology and Criminal Justice, studia stacjonarne I stopnia
Kryminologia, studia stacjonarne I stopnia
Kryminologia, studia stacjonarne II stopnia
Podatki i doradztwo podatkowe, studia stacjonarne I stopnia
Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne - wieczorowe
Prawo, studia niestacjonarne - wieczorowe jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne - zaoczne
Administracja, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Kryminologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Kryminologia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Podatki i doradztwo podatkowe, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Podatki i doradztwo podatkowe, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Prawo, studia niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie
Prawo w administracji i gospodarce, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Zarządzania

Studia stacjonarne
Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia
Finanse i rachunkowość, specjalność Financial Analyst, studia stacjonarne I stopnia
Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne II stopnia
Finanse i rachunkowość, specjalność Finance and Accounting, studia stacjonarne II stopnia
Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne I stopnia
Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne II stopnia
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne, studia stacjonarne II stopnia
Zarządzanie, studia stacjonarne I stopnia
Zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia
Zarządzanie instytucjami służby zdrowia, studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne
Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Informatyka i ekonometria, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Informatyka i ekonometria, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Zarządzanie, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Zarządzanie, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście