Uniwersytet Gdański - UG, Gdańsk

Adres: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

Studia doktoranckie

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

  • Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie (IPMSD)


Wydział Biologii

  • Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii


Wydział Chemii

  • Niestacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Ochrony Środowiska przy Wydziale Chemii
  • Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii
  • International Ph.D. Programme „Chemistry for Health and the Environment” (INTERCHEM)

 


Wydział Ekonomiczny

  • Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Wydział Filologiczny

  • Filologiczne Studia Doktoranckie - studia stacjonarne


Wydział Historyczny

  • Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii - studia stacjonarne


Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

  • Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z Modelowania Matematycznego (IPMSD)
  • Studia Doktoranckie z Fizyki - studia stacjonarne
  • Środowiskowe Studia Doktoranckie z Matematyki i Informatyki - studia stacjonarne


Wydział Nauk Społecznych

  • Studia Doktoranckie Psychologii
  • Socjologiczne Studia Doktoranckie
  • Studia Doktoranckie z Zakresu Pedagogiki - studia stacjonarne
  • Studia Doktoranckie z Filozofii


Wydział Oceanografii i Geografii

  • Środowiskowe Studia Doktoranckie


Wydział Zarządzania

  • Niestacjonarne Studia Doktoranckie
MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście