zmień miasto

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku - WSB, GdańskStudiuj dla bezpieczeństwa!

Zasady rekrutacji

Studia I stopnia (licencjackie)


 Warunki przyjęcia:

 • złożenie wymaganych dokumentów
 • opłata administracyjna

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie
 • kopia* dowodu osobistego lub - w przypadku cudzoziemców - kopia* innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 • oryginał, odpis lub kopia* świadectwa dojrzałości, poświadczona przez pracownika Uczelni,
 •  4 zdjęcia o wymiarze 35x45 mm,
 • dwie koperty ze znaczkami,
 • dowód wpłaty wpisowego (opłaty administracyjnej).

 

*prosimy o zabranie ze sobą oryginału lub odpisu celem potwierdzenia zgodności.

 

 

Studia II stopnia (magisterskie)


Warunki przyjęcia:

 • złożenie wymaganych dokumentów
 • opłata administracyjna

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie - kliknij, aby wypełnić lub pobierz wersję pdf
 • kopia* dowodu osobistego lub - w przypadku cudzoziemców - kopia* innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 • oryginał, odpis lub kopia* dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem, poświadczone przez pracownika Uczelni,
 • 4 zdjęcia o wymiarze 35x45 mm,
 • dwie koperty ze znaczkami,
 • dowód wpłaty wpisowego (opłaty administracyjnej)

 

*prosimy o zabranie ze sobą oryginału lub odpisu celem potwierdzenia zgodności.

 Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów Dobra Uczelnia Innowacyjna Uczelnia

 

FB dlaMaturzysty.pl reklama