zmień miasto

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku - WSTiH, GdańskWybierz kierunek z przyszłością w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku - łącz pasję z zawodem!

Biuro Karier

Celem działania Uczelnianego Biura Karier jest pomoc studentom i absolwentom w wejściu na współczesny rynek pracy, co w konsekwencji ma doprowadzić do zdobycia pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i aspiracjom.

Kierunki działalności biura:

  1. poszukiwanie ofert pracy poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z firmami oraz placówkami branży turystycznej i hotelarskiej,
  2. współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Powiatowymi Urzędami Pracy w celu pozyskania ofert pracy w kraju i za granicą,
  3. gromadzenie informacji o możliwościach podnoszenia kwalifikacji ( kursach językowych, studiach podyplomowych, studiach zagranicznych ),
  4. organizacja warsztatów przygotowujących studentów do wejścia na rynek pracy, obejmujących między innymi doradztwo zawodowe, sztukę autoprezentacji, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą,
  5. ciągłe uaktualnianie informatorium zawierającego m.in.:

-        oferty pracy stałej , dorywczej i sezonowej

-        informacje o targach pracy

-        prasę codzienną z ofertami pracy

-        wzory pisania życiorysów zawodowych i listów motywacyjnych

-        opisy technik rekrutacji stosowanych przez pracodawców

-        informacje dotyczące uruchomienia własnej działalności gospodarczej

-        informacje o zasadach udzielania kredytów dla studentów

dlaMaturzysty
w Trójmieście w innych miastach
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama