zmień miasto

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku - WSTiH, GdańskWybierz kierunek z przyszłością w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku - łącz pasję z zawodem!

Zajęcia oferowane w formie e-learningu

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku od pięciu lat oferuje studia niestacjonarne prowadzone w trybie
e-learning z wykorzystaniem Internetu. Studia te skierowane są do Polonii mieszkającej poza granicami kraju, ale też do Polaków i obcokrajowców, którzy nie mają możliwości wzięcia udziału w zjazdach odbywających się w rytmie weekendowym.

E-learning to regularne kształcenie zdalne z wykorzystaniem specjalnej platformy. Tryb e-learning obejmuje 60 % zajęć prowadzonych za pośrednictwem platformy e-learningowej (MOODLE), zaś 40% zajęć odbywa się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie bezpośredniego kontaktu ze studentem w trakcie zjazdów realizowanych stacjonarnie (zajęcia praktyczne, seminaria, ćwiczenia).

Studenci studiujący w trybie e-learning biorą udział w trzech kilkudniowych zjazdach  w ciągu roku akademickiego. Uczelnia niezwykle elastycznie podchodzi do studentów studiujących w tym trybie i w przypadku trudności z udziałem w zjazdach proponuje indywidualny tok studiów.

Wśród specjalności oferowanych na I stopniu studiów w trybie e-learning rekomendujemy:

-        zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii,

-        gastronomię i dietetykę,

-        turystykę uzdrowiskową, spa&wellness,

-        międzynarodowy biznes turystyczny,

-        International Meetings Management,

zaś na II stopniu studiów proponujemy między innymi:

-        zarządzanie w gospodarce turystycznej,

-        turystykę zdrowotną z dietetyką,

International Tourism Management

dlaMaturzysty
w Trójmieście w innych miastach
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama