Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku - WSZ, Gdańsk

Otwieramy nowe możliwości
Adres: Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk

Licencjackie I stopnia

DIETETYKA

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku serdecznie zaprasza na kierunek Dietetyka na poziomie licencjackim. Prowadzimy 3-letnie studia w formie dziennej i zaocznej. Kończąc u nas studia, uzyskasz dyplom licencjata.

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że obecnie cierpiących na otyłość jest ponad 400 mln dorosłych, na nadwagę – około 1,6 mld. Dodatkowo otyłość klasyfikuje się do pierwszej dziesiątki chorób – czynników ryzyka, przyczyniających się do wzrostu liczby zgonów. Z tego względu są one nazywane plagą XXI wieku.

Głównymi przyczynami zachorowalności są: niewłaściwy sposób żywienia, w tym przejadanie się, brak dbałości o dobry skład pożywienia, jedzenie niedokładne i w pośpiechu, oraz styl życia: brak ruchu i nadmiar stresu.
Jak zatem należy się odżywiać, by pozostać zdrowym i pełnym energii? Jak pomóc osobie, która już cierpi na tego typu choroby? Odpowiedzi może udzielić dietetyk – specjalista mający wiedzę na temat prawidłowego żywienia, znający zasady działania ludzkiego ciała i jednocześnie mający predyspozycje terapeutyczne.

Zakładane efekty uczenia się mają na uwadze pacjenta nie tylko pod względem fizycznym, ale również psychologicznym. Studiując dietetykę, dowiesz się, jak działa ludzki organizm i jakie procesy w nim zachodzą. Nauczysz się układać odpowiednio dobrane diety zarówno dla chorego, jak i zdrowego człowieka z uwzględnieniem jego cech genetycznych, nietolerancji pokarmowych, alergii, stylu życia i prywatnych preferencji. Zdobędziesz wiedzę na temat projektowania i prowadzenia procesów technologicznych stosowanych w produkcji żywności. Poznasz metody ocen żywienia i sposobu odżywiania młodzieży, osób dorosłych, w podeszłym wieku, kobiet w ciąży, osób uprawiających różne dyscypliny sportowe oraz w różnych warunkach środowiskowych. Dowiesz się także, jak powinna wyglądać komunikacja z pacjentem (oraz jego rodziną), na co należy zwrócić uwagę i czym się kierować podczas rozmowy.

W ciągu trzech lat studiów nabędziesz wielu nowych umiejętności – między innymi nauczysz się przeprowadzać wywiad żywieniowy, udzielać porad indywidualnych oraz grupowych, obsługiwać i wykorzystywać specjalne urządzenia przeznaczone do identyfikacji wybranych składników żywności i sporządzania potraw. Będziesz potrafił zaplanować i wdrożyć odpowiednie postępowanie żywieniowe w celu zapobiegania chorobom dietozależnym oraz ich leczenia. Poznasz także zasady interakcji leków z żywnością.

Jako Uczelnia o profilu praktycznym, kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe. Posiadamy zaplecze dydaktyczne, które pozwoli zapewnić jak najlepsze zdobycie niezbędnych umiejętności, oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę, do której zaliczają się czołowi trójmiejscy specjaliści.


KOSMETOLOGIA


Oferujemy możliwość studiowania na kierunku kosmetologia, zapraszamy do podjęcia u nas studiów na poziomie licencjackim. Możesz studiować w formie dziennej lub zaocznej.

Zawód kosmetologa jest obecny od starożytności, ale to w ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na tę profesję, na specjalistów od piękna i zdrowia. Kosmetologia jest dziedziną łączącą w sobie zagadnienia z różnych obszarów – dermatologii, medycyny estetycznej, anatomii, histologii, fizjologii, biochemii, alergologii, fizjoterapii i wielu innych nierozerwalnie związanych z ciałem człowieka, a zatem także medycyną.

Naszym celem jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu kosmetologa. Pragniemy nauczyć Cię, jak stać się specjalistą w tej dziedzinie.

Zakładane przez nas efekty uczenia się dotyczą zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej. Wiedza jest niezbędna, by poprawnie wykonywać swój zawód. Ćwiczenia w profesjonalnie wyposażonych pracowniach i pod okiem wysoko wykwalifikowanych specjalistów pracujących w branży Beauty i medycznej pomogą uzyskać wysokie wyniki. Studiując kosmetologię, dowiesz się, jak funkcjonuje organizm, poznasz tajniki ludzkiego ciała i zasady nim rządzące. Nauczymy Cię, w jaki sposób należy dobierać zabiegi do konkretnych przypadków, jak poprawnie je wykonywać , a kiedy ich nie robić. Poznasz zasady dotyczące obsługiwania specjalistycznej aparatury stosowanej w kosmetologii, kiedy należy jej używać i w jak sposób. Dowiesz się, jak wykonywać zabiegi podologiczne, a także jak postępować w przypadku różnych schorzeń podologicznych.

Nauczysz się samodzielnie wykonywać kosmetyki na podstawie receptury dokonując odpowiednich obliczeń chemicznych, oraz ustalać wpływ składników danego produktu kosmetycznego na procesy biochemiczne zachodzące w skórze. Poznasz zasady analizy wpływu różnych bodźców na ciało człowieka, w tym aromaterapię.  Zdobędziesz wiedzą niezbędną do rozpoznania stanów chorobowych i nauczyć się współpracować ze specjalistami w tym zakresie.

Dowiesz się także, jak zmieniał się kanon piękna w ciągu lat, co było uznawane za estetyczne, co jest do dziś. Nauczysz się, jak wykonać różne rodzaje makijażu oraz czym się kierować, proponując stylizacje dostosowane do okoliczności.

Pokażemy Ci, jak być dobrym kosmetologiem – empatycznym i przyjaznym wobec klientów, znającym i stosującym się do zasad etycznych oraz potrafiącym zarządzać własnym gabinetem kosmetycznym.

 

COSMETOLOGY – BACHELOR STUDIES IN ENGLISH


As the only university in Pomerania offering the opportunity to study cosmetology, we invite you to study with us at the bachelor’s level. Full-time and extramural modes of study are available.

Cosmetology as a profession has been known since ancient times, but only in recent years has the demand for beauty and health specialists, increased. Cosmetology is a field that combines aspects of different areas – dermatology, aesthetic medicine, anatomy, histology, physiology, biochemistry, allergology, physiotherapy and many others, all intrinsic to the human body, and thus also to medicine. Our goal is to prepare our students for being professional cosmetologists. We want to teach you how to become specialists in this field.

The learning outcomes we aim to achieve are both theoretical and practical. Knowledge is essential for the proper exercise of one’s profession. Classes in professionally equipped laboratories supervised by highly qualified specialists working in the beauty and medical industries will help to you achieve high results. While studying cosmetology, you will learn how the body functions, you will discover the secrets of the human body and the rules that govern it. We will teach you how to select treatments for specific cases, how to perform them correctly and when not to do them.

You will learn the operating rules of specialized equipment used in cosmetology: when to use it and how to use it. You will find out how to perform podology treatments and how to deal with various podological problems. You will learn how to make your own cosmetics based on  a formula by making appropriate chemical calculations. You will also find out how to determine the influence of the ingredients of a given cosmetic product on biochemical processes in the skin. You will learn the principles of analysing the influence of various stimuli on the human body, including aromatherapy. You will gain the knowledge necessary to diagnose the medical conditions and learn how to cooperate with specialists in this field.

You will also find out how the canon of beauty has changed over the years, what used to be considered tasteful and what still is today. You will learn how to do different types of makeup and  what to consider when proposing a customised look. We will show you how to be a good cosmetologist – emphatic and customer-friendly, knowing and following ethical rules and capable of managing your own beauty salon.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście