zmień miasto

Uniwersytet Gdański - UG, Gdańsk

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Biotechnologia

Wydział Biologii

Biologia

Biologia medyczna

Waloryzacja i zarządzania zasobami przyrody

 

Wydział Chemii

Biznes chemiczny

Chemia

Ochrona środowiska

 

Wydział Ekonomiczny

Biznes i Technologia Ekologiczna

Ekonomia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 

Wydział Filologiczny

Amerykanistyka

Etnofilologia kaszubska

Filologia angielska

Filologia germańska

Filologia klasyczna

Filologia polska

Filologia romańska

Filologia rosyjska

Iberystyka

Kulturoznawstwo

Lingwistyka stosowana

Logopedia

Rosjoznawstwo

Sinologia

Skandynawistyka

Slawistyka

Studia bałkańskie

Studia wschodnie

Studium Humanitatis - Tradycje Cywilizacji Europejskiej

Teatrologia

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej

Wiedza o teatrze

Zarządzanie instytucjami artystycznymi

 

Wydział Historyczny

Archeologia

Etnologia

Historia

Historia sztuki

Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Niemcoznawstwo

Religioznawstwo

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Bioinformatyka

Fizyka

Fizyka medyczna

Informatyka

Matematyka

Modelowanie matematyczne i analiza danych

 

Wydział Nauk Społecznych

Bezpieczeństwo narodowe

Dyplomacja

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Filozofia

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Pedagogika wczesnej edukacji

Politologia

Praca socjalna

Psychologia

Socjologia

 

Wydział Oceanografii i Geografii

Akwakultura - Biznes i technologia

Geografia

Geologia

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Ichtiologia morska

Oceanografia

 

Wydział Prawa i Administracji

Administracja

European and International Business Law

European and International Business Law and EU Administration

Kryminologia

Podatki i doradztwo podatkowe

Prawo

Prawo w administracji i gospodarce

 

Wydział Zarządzania

Finanse i rachunkowość

Informatyka i ekonometria

Zarządzanie

 

dlaMaturzysty
w Trójmieście w innych miastach
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama