zmień miasto

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku - WSZ, GdańskOtwieramy nowe możliwości

Studia II stopnia

KOSMETOLOGIA

Studia magisterskie uzupełniające oferujemy przede wszystkim absolwentom studiów wyższych, którzy ukończyli studia w obszarze kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,
a w szczególności absolwenci wydziałów chemicznych, farmaceutycznych, absolwentów wyższych uczelni kosmetycznych, ale również kierunków medycznych, około medycznych oraz pokrewnych.

Celem naszego kształcenia jest przygotowanie kadry specjalistów ochrony zdrowia zajmującej się profilaktyką zdrowia, a przede wszystkim profilaktyką urody mającą na celu opóźnić zewnętrze efekty starzenia się skóry,
a przy tym pozwalającą na zachowanie jak najdłuższej sprawności życiowej skóry.

Autorski program kształcenia, stworzony przy współpracy ekspertów i przedsiębiorców, pozwoli Ci uzyskać niezbędną wiedzę do samozatrudnienia na rynku usług kosmetycznych oraz zapewni solidne podstawy
do podjęcia pracy zawodowej w obszarze usług kosmetycznych m.in. zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

Studia trwają 2 lata (4 semestry).

Specjalności (wyboru specjalności dokonujesz podczas 2 semestru studiów, podział na specjalności następuje od 3 semestru studiów):

 • kosmetologia anti-aging
  Absolwent specjalności kosmetologia anti-aging uzyskuje szczegółową wiedzę z zakresu problematyki skóry dojrzałej. Posiada umiejętności przeprowadzenia zabiegów kosmetycznych stosownie do potrzeb klienta
  tj. zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, ale także leczniczych. Absolwent nabywa umiejętności praktyczne w zakresie poprawy stanu i kondycji skóry dojrzałej z wykorzystaniem nowoczesnych technik stosowanych w kosmetologii.
 • odnowa biologiczna
  Absolwent specjalności odnowa biologiczna uzyskuje szczegółową wiedzę z zakresu technik i zabiegów relaksacyjnych i pielęgnacyjnych stosowanych w ośrodkach SPA. Posiada umiejętności doboru
  oraz wykonania specjalistycznych masaży oraz profesjonalnych zabiegów kosmetologicznych i fizykalnych dostosowanych do potrzeb klienta. Absolwent uzyskuje również wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania ośrodkiem o profilu kosmetycznym.
 • podologia
  Absolwent specjalności podologia uzyskuje szczegółową wiedzę z zakresu profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem całościowej pielęgnacji kończyn dolnych, chorób naczyniowych stóp. Absolwent uzyskuje również wiedzę dotyczącą podologii ogólnej, kosmetologicznej oraz klinicznej.
dlaMaturzysty
w Trójmieście w innych miastach
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama