zmień miasto

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku - WSZ, GdańskOtwieramy nowe możliwości

Zasady rekrutacji

Terminy rekrutacji na studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) – trwa od 15 marca do 30 września
 • na semestr letni (zajęcia od marca) – trwa od 15 listopada do 15 lutego

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) – trwa od 15 marca do 30 września
 • na semestr letni (zajęcia od marca) – trwa od 15 listopada do 15 lutego

 

Warunki rekrutacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie
1. NIE przeprowadzamy egzaminów wstępnych
2. NIE weryfikujemy przedmiotów wybranych na maturze oraz osiągniętych wyników
3. REKRUTACJA odbywa się na zasadzie KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ, wystarczy, że złożysz KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe
1. NIE przeprowadzamy egzaminów wstępnych
2. NIE weryfikujemy jaki kierunek studiów I lub II stopnia ukończyłeś/aś, DOWOLNIE możesz wybrać kierunek studiów podyplomowych
3. REKRUTACJA odbywa się na zasadzie KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ, wystarczy, że złożysz KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.

Warunki rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)
1. NIE przeprowadzamy egzaminów wstępnych
2. REKRUTACJA odbywa się na zasadzie KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ, wystarczy, że złożysz KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.
3. O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy: magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, oraz
 • ukończyła studia wyższe w przynajmniej jednym z poniższych obszarów kształcenia:
 1. nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w dziedzinach: nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej,
 2. nauk ścisłych w dziedzinie nauk chemicznych,
 3. nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk biologicznych.

 

Wymagane dokumenty :

Dział promocji i rekrutacji przyjmuje tylko komplety dokumentów rekrutacyjnych.

STUDIA LICENCJACKIE (studia I stopnia, kierunki: DIETETYKA, KOSMETOLOGIA):

 1. wypełnione podanie wygenerowane ze strony e.wsz.pl – wymagana rejestracja w systemie i uzupełnienie danych
 2. świadectwo dojrzałości + kserokopia
 3. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  oraz płyta CD (w kopercie) ze zdjęciem cyfrowym (format: *.jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi”)
  * w nazwie zdjęcia prosimy wpisać swój numer PESEL
 4. kserokopia dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu)
 5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł) oraz za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (17 zł).

Jeśli jesteś kandydatem na kierunek dietetyka lub kosmetologia złóż zaświadczenie lekarskie.

 __________________________________________________________________________________________________________

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE (kierunek FIZJOTERAPIA)

 1. wypełnione podanie wygenerowane ze strony e.wsz.pl – wymagana rejestracja w systemie i uzupełnienie danych
 2. świadectwo dojrzałości + kserokopia
 3. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  oraz płyta CD (w kopercie) ze zdjęciem cyfrowym (format: *.jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi”)
  * w nazwie zdjęcia prosimy wpisać swój numer PESEL
 4. kserokopia dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu)
 5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł) oraz za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (17 zł)
 6. oświadczenie o udziale w zajęciach praktycznych
 7. zaświadczenie lekarskie

STUDIA MAGISTERSKIE (studia II stopnia, kierunek KOSMETOLOGIA):

 1. wypełnione podanie wygenerowane ze strony e.wsz.pl – wymagana rejestracja w systemie i uzupełnienie danych
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu)
 3. kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu)
 4. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł) oraz za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (17 zł)
 5. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz płyta CD (w kopercie) ze zdjęciem cyfrowym (format: *.jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi”) * w nazwie zdjęcia prosimy wpisać swój numer PESEL,
 6. kserokopia dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu)
 7. zaświadczenie lekarskie

STUDIA PODYPLOMOWE:

 1. wypełnione podanie wygenerowane ze strony e.wsz.pl – wymagana rejestracja w systemie i uzupełnienie danych
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz kserokopia
 3. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 4. kserokopia dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu)
 5. potwierdzenie wpłaty wpisowego
dlaMaturzysty
w Trójmieście w innych miastach
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama