zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Biuro Karier Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

80-875 Gdańsk
ul. Biskupia 24 B
tel. +48583065478w17
fax +48583066393

http://www.gwsh.gda.pl

biurokarier@gwsh.gda.pl


BIURO KARIER

Misją Biura Karier jest wspieranie studentów oraz absolwentów Uczelni w rozwoju osobowym

i zawodowym, a przede wszystkim przygotowanie ich do skutecznego wejścia oraz efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Do głównych zadań Biura Karier należy:

 • poradnictwo zawodowe – dostarczanie informacji o rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy (stałej, tymczasowej), staży oraz praktyk,
 • współpraca z instytucjami rynku pracy i pracodawcami,
 • realizacja projektu płatnych staży, organizacja szkoleń oraz paneli dyskusyjnych dla studentów (projekty EFS),
 • monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uczelni.

Biuro Karier pozyskuje w ciągu roku akademickiego nawet kilkaset ofert pracy, staży, praktyk, wolontariatu oraz bezpłatnych szkoleń, warsztatów i konkursów organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Biuro Karier współpracuje z firmami specjalizującymi się w rekrutacji i selekcji pracowników.

SZKOLENIA I PANELE DYSKUSYJNE

Biuro Karier organizuje szkolenia i panele dyskusyjne w ramach dwóch projektów UE: „Wszechstronny rozwój społeczności akademickiej GWSH sposobem na wzrost potencjału Uczelni” i „Wzbogacenie, rozszerzenie oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej GWSH”. Zajęcia związane są z tematyką rynku pracy i mają na celu uświadomienie studentom, jak ważne jest dokonanie właściwego wyboru pierwszej pracy i kierowanie dalszą ścieżką kariery zawodowej.

Podczas szkoleń poruszane są takie tematy, jak:

 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny),
 • etapy procesu rekrutacyjnego,
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz autoprezentacja,
 • zasady savoir vivre w pracy i biznesie,
 • czynniki tworzące klimat zaufania w pracy.

PŁATNE STAŻE STUDENCKIE

W ramach projektu „Wszechstronny rozwój społeczności akademickiej GWSH sposobem na wzrost potencjału Uczelni” dofinansowanego przez Unię Europejską, przyznano płatne staże 46 najlepszym studentom. Zakres merytoryczny staży studenckich był zgodny z programami nauczania na wszystkich kierunkach studiów, a każdego ze stażystów wspierali opiekunowie merytoryczni.

Do współpracy w projekcie zaproszono kilkadziesiąt uznanych firm oraz instytucji, między innymi:

 • Polską Agencję Prasową, Wydawnictwo Pomorskie,
 • Pomorski Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski w Gdańsku,
 • Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych,
 • Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Za zrealizowany staż każdy ze studentów otrzymał od Uczelni wynagrodzenie w wysokości 3300 zł.

W roku akademickim 2009/10 ponad połowa studentów po zakończeniu stażu deklarowała dalszą współpracę z daną firmą bądź instytucją, a 88,5% ankietowanych stażystów wskazało na wzrost poziomu swoich umiejętności praktycznych.


REKLAMA

Polecane oferty

FB dlaMaturzysty.pl reklama