Uniwersytet Morski w Gdyni - UM, Gdynia

Wybierz zawód z przyszłością! Studiuj w Akademii Morskiej i bądź jednym z 7 tysięcy zadowolonych studentów!
Adres: ul. Morska 81 – 87, 81-225 Gdynia

Uniwersytet Morski w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni (AMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Obecnie Akademię Morską w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną w 8 kierunkach studiów i 36 specjalnościach.

MATURA 2024 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście