Sztuka
Obecność

Obecność

  • 2022-04-29, , godzina 18:00, do 2022-05-22
  • Zbrojownia Sztuki, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Opis

Obecność – wystawa rzeźbiarzy z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

wernisaż: 29.04.2022. godz. 18:00

wystawa: 30.04-22.05. codziennie w godz. 12:00-18:00

Noc Muzeów: 14.05.2022 w godz. 12:00-01:00

miejsce: Zbrojownia Sztuki, Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

kurator: prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska

koordynator: prof. Katarzyna Józefowicz

organizator: Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku, Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki ASP we Wrocławiu

Wystawa, którą zatytułowaliśmy „Obecność” generalnie dotyczy problemu obecności artysty we współczesnym świecie. Nie ulega wątpliwości, że obecność artysty w otaczającej nas rzeczywistości jest zjawiskiem złożonym i wielowątkowym, o czym najlepiej świadczy przygotowana przez nas prezentacja prac wykonanych na kierunku rzeźby we Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Trudno jest określić jednoznacznie jej  kondycję bowiem wystawa ta, w zasadzie, wynikiem zabiegów i ćwiczeń, mających na celu osiągniecie „dobrej formy” czy jak mówi się czasami „dobrej kondycji”. Składa się na to wiele spraw, począwszy od indywidualnych poszukiwań i przemyśleń, zrodzonych koncepcji, skończywszy na wynajdywaniu własnych rozwiązań wynikających z odnalezienia adekwatnej formy i będących efektem często żmudnej pracy artystycznej. Wszystko to sprawia, że w trakcie oglądu pojawia się pewnego rodzaju rozmaitość, wynikająca w dużej mierze z różnorodności przyjętych przez artystów perspektyw względem natury, kultury, tradycji czy struktury formy. Bezsprzecznie prezentacje rzeźbiarskie tyczą problemów istotnych dla samych artystów i są wynikiem zarówno ich osobistych doświadczeń, jak i wewnętrznych refleksji nad otaczającymi nas realiami, które decydują o znaczeniu i sensie prezentowanych prac.

Potrzeba tworzenia jest jednak zawsze wewnętrzna, powstaje w pewnej izolacji od świata zewnętrznego, wyłączenia spod jakichkolwiek wpływów, w poczuciu niezależności i wolności osobistej. Manifestowanie tej odrębności tak artystycznej, jak i ideologicznej, etycznej czy estetycznej to stan umysłu.

Nawiązując do twierdzenia, że: rzeźba to sposób pojmowania otaczającej nas rzeczywistości, można zauważyć, że  zawarte w pracach rzeźbiarskich kody kulturowe, społeczne czy polityczne niejako auto portretują uczestników pokazu. Widoczna na wystawie odrębność stylistyczna tylko z pozoru może nam się wydawać nieuporządkowana. Można tu odnaleźć tyle samo miejsc stycznych, co różnic, bowiem artyści wyrażają się sami za siebie spójnie z określoną poetyką.

Symptomem wystawy Obecność, jest fakt, że prezentowane w jej ramach prace nie spajają się w jeden charakterystyczny i wiążący nurt. Działalność artystów składa się na coś, co umownie możemy określić bogactwem otwartości. Dotyczy ona zarówno ram wyznaczających przez problematykę, jak i pokładów inspiracji, poszukiwań formalnych czy innych aspektów towarzyszących aktowi tworzenia. Owa różnorodność jest także efektem zróżnicowanej wiekowo grupy, której prace zostaną pokazane na wystawie.

Obecność wystawiennicza w Gdańsku dla jednych będzie kolejną prezentacją dzieł plastycznych, dla młodszych artystów będzie debiutem, ale ta różnorodność i wielopokoleniowość decyduje o bogactwie tego przedsięwzięcia.  Podczas tego typu wystawa ma szereg przepływów informacyjnych, również i  o nas samych, naszej twórczości, dydaktyce, technologicznych innowacjach, procesach zmian i przemian... Z takich sytuacji wyłaniają się ważne propozycje sztuki na przyszłość, zawiązują się przyjaźnie, grupy artystyczne. Rozwija się ciąg dalszy wspólnej współpracy na wielu płaszczyznach: wystawienniczej, edukacyjnej czy naukowo badawczej.

Grażyna Jaskierska-Albrzykowska

Ostatnio dodane
Popularne
Pierwszy pokaz największej fontanny w Polsce
Pierwszy pokaz największej fontanny w Polsce

Nowa fontanna we Wrocławiu to największa i najdroższa tego typu inwestycja w Polsce.

Depeszowcy kontra depesze
Depeszowcy kontra depesze

Tutaj każdy chce mieć swój dekalog. Każdy depesz, względnie depeszowiec wiesza go potem na ścianie, obok mnóstwa tłustych, cudownie odbijających światło, wycałowanych i w

Lord of the Dance w Polsce!
Lord of the Dance w Polsce!

Dynamiczne i barwne widowisko Michael’a Flatley’a jest już legendą, która bezustannie oczarowuje widzów na całym świecie, wprawiając w zachwyt bogatą oprawą sceniczną i fascynując ekspresją ruchu.