Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Gdańsku, Gdańsk

DOBRY ZAWÓD, PEWNA PRACA
Adres: ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Gdańsku

Zajęcia w weekendy, kierunki bezpłatne, zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych placówkach medycznych i pracowniach szkolnych, profesjonalna kadra akademicka, staże i praktyki zagraniczne finansowane z funduszy europejskich, pośredniczymy w zatrudnieniu absolwentów.

Wiadomości ze szkoły

Grupa słuchaczy SPMIS rozpoczęła staż zawodowy w Hiszpanii

Europejska praktyka zawodowa drogą do zwiększenia mobilności na rynku pracy

Projekt jest organizowany w ramach Programu Europejskiego Wiedza-Edukacja-Rozwój.


Oświetlenie w pomieszczeniu a dobry wzrok

Czy rzeczywiście oświetlenie ma wpływ na zachowanie dobrego wzroku?


Szkoła nowych możliwości Gdańsk

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych posiada własną Agencję Pracy.

Galeria zdjęć: Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Facebook - Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Gdańsku

MATURA 2024 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły policealne w mieście