Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni - WSAiB, Gdynia

Adres: ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia

Studia MBA

Studia MBA Project Management WSAiB dedykowane są przede wszystkim kadrze menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, osobom, które czują potrzebę podwyższenia poziomu dojrzałości swojej organizacji, konsultantom, a także osobom indywidualnym chcącym w znaczny sposób rozbudować swoje portfolio i pozyskać umiejętności dotyczące zarządzania projektami na poziomie eksperckim.

Absolwent studiów będzie posiadał rozległą wiedzę na temat różnych podejść i standardów zarządzania projektami, a także zarządzania organizacją, pozwalającą na wybór i zarekomendowanie właściwego podejścia zarządczego w organizacji, a także wdrożenie nowych rozwiązań. Jako specjalista w dziedzinie zarządzania projektami i jednocześnie wykwalifikowany menadżer, absolwent będzie mógł m.in.:

•    Zarządzać organizacją/działem organizacji pracującym w sposób projektowy,
•    Zarządzać Biurem Projektów (PMO),
•    Tworzyć dedykowana metodykę pracy organizacji w oparciu o znane standardy,
•    Kierować projektami transformacji organizacji,
•    Doradzać w zakresie kierunków rozwoju organizacji i wdrażania podejścia projektowego.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wiodącymi standardami zarządzania projektami i przygotowanie ich do zdobycia międzynarodowych certyfikatów, jak również przekazanie komplementarnej wiedzy menedżerskiej niezbędnej do zarządzania organizacją lub zespołem oraz w procesie podejmowania decyzji.

Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej rozpowszechnionym podejściem w działalności polskich firm. Studia MBA Project Management dają możliwość znacznego pogłębienia wiedzy z zakresu zarządzania projektami, programami oraz portfelem projektów, a także zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Po ukończeniu studiów słuchacze będą w stanie zastosować dobre praktyki w swoich organizacjach, a dzięki temu znacznie podnieść ich dojrzałość projektową, oraz zwiększyć efektywność ich działania. W programie studiów uwzględniono zarówno tradycyjne, jak i zwinne podejście do zarządzania, aby słuchacze mieli możliwość wdrożenia w swoich organizacjach rozwiązań dopasowanych do swoich potrzeb.

Kto może być uczestnikiem
Słuchaczami studiów MBA mogą być absolwenci studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) posiadający minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe.

MATURA 2024 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście