Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni - WSAiB, Gdynia

Adres: ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia

Studia Międzywydziałowe

Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne

Stopień I

Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne realizowane są we współpracy dwóch wydziałów: Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania. Są to innowacyjne studia stanowiące połączenie kompetencji z dwóch dyscyplin – Zarządzania i Prawa, dające doskonałe przygotowanie do zajmowania stanowisk wykonawczych i pełnienia funkcji kierowniczych we wszystkich sektorach aktywności zawodowej, a szczególnie w organizacjach gospodarczych.

Studia te dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i prawa dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Dają również dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia. Absolwenci otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej i umiejętności jej stosowania. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, menedżerów i prawników, wykorzystujących metodę mentoringu. Studenci odbywają praktyki zawodowe w renomowanych firmach polskich i zagranicznych na terenie Pomorza. Mogą skorzystać też z programu Erasmus+ i wyjechać na staże zawodowe za granicę.

Studenci otrzymują dyplom ukończenia Studiów Menedżersko-Prawnych I stopnia na kierunku Zarządzanie.

Przykładowe przedmioty

 • Ekonomia
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawoznawstwo
 • Prawo handlowe
 • Prawo kontraktoweStopień II

Są to innowacyjne studia stanowiące połączenie kompetencji z dwóch dyscyplin – zarządzania i prawa, dające doskonałe przygotowanie do pełnienia funkcji menedżerskich w firmach o zasięgu krajowym i zagranicznym. Studenci na zajęciach poznają nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, uczą się budowania strategii funkcjonowania i rozwoju firmy oraz tworzenia biznesplanów. Otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej i umiejętności jej stosowania. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, menedżerów i prawników, wykorzystujących metodę mentoringu.

Studenci otrzymują dyplom ukończenia Studiów Menedżersko-Prawnych II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Przykładowe przedmioty

 • Prawo podatkowe
 • Prawoznawstwo
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo administracyjne
 • Prawo handlowe
 • Postępowanie arbitrażoweCo to znaczy, że są to studia międzywydziałowe?

Studia Menedżersko-Prawne w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to studia międzywydziałowe, realizowane we współpracy dwóch wydziałów: Zarządzania oraz Prawa i Administracji. Studia realizowane są zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym. W czasie studiów studenci poznają wiedzę z więcej niż jednej dyscypliny naukowej, zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które w przyszłości będzie istotnym kapitałem.

MATURA 2024 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście